Stemcoaching - Stemtraining - Antwerpen - Carry De Clercq - Helge Vos

Over Ons

Adem en Stem steunt op drie pijlers: stemtherapie, stemtraining en uitspraakcoaching, gegeven door therapeuten Carry De Clercq en Helge Vos.

Stemtherapie, oftewel revalidatie, pakt fysieke en mentale klachten aan die ontstaan door verkeerd adem-en stemgebruik. Elke baby wordt geboren met de “natuurlijke adem- en stemreflex”. Dit wil zeggen dat elke baby zijn of haar stem op de juiste manier gebruikt en combineert met een lage buikademhaling. Helaas verliezen de meeste mensen deze reflex rond de leeftijd van zes jaar, met vele problemen tot gevolg. Zowel fysiek als mentaal.

Mogelijke fysieke problemen:

Ademhalingsproblemen, hyperventilatie, stemproblemen, heesheid, keelpijn, naar adem happen, moe zijn van het spreken, nekpijn, hoofdpijn, algemene vermoeidheid, pijn aan het kaakgewricht, etc.

Mogelijke mentale problemen:

Nerveus zijn tijdens het spreken, gebrek aan zelfvertrouwen tijdens het spreken, verkeerd overkomen bij anderen door een verkeerd stemgebruik (bv. irritant overkomen door een hoge spreekstem), etc.

Met de juiste stemtherapie kan de natuurlijke adem-stemreflex hersteld worden en kunnen deze problemen verminderen en zelfs verdwijnen.

Stemtraining is voor sprekers die willen evolueren van een “normaal” naar een “optimaal” stemgebruik. We denken aan: presentaties geven op het werk, les geven, commentatoren, luider leren spreken, beter leren zingen, etc. Zo kan je de fysieke en mentale problemen die hierboven werden beschreven voorkomen.

Uitspraakcoaching traint op het gebruik van correct Algemeen Nederlands ter voorbereiding op stemtesten, audities en toelatingsproeven. Dit is ook bedoeld voor mensen die een correcte uitspraak nodig hebben voor hun beroep: leraren, advocaten, presentatoren, etc.

Alle informatie om één van onze therapeuten te boeken staat bij contact.