Als je veel moet praten

Vele mensen hebben een beroep waarbij ze intensief moeten praten of volgen daartoe een specifieke opleiding. Dit boek is enerzijds bedoeld voor hen die hun gewone spreekgedrag willen optimaliseren en daardoor hun spreekmogelijkheden willen ontplooien om aan hoge eisen te kunnen beantwoorden.

Anderzijds is het geschreven voor de meer dan 50% van de beroepssprekers die wel eens problemen heeft met de stem: heesheid, keelpijn, vlug moe worden van het praten, geen volume kunnen maken… Deze problemen kunnen immers meestal worden opgelost, maar nog liever worden voorkomen.

In dit boek wordt uitgelegd hoe ‘spreken’ werkt. Adem, stemgeving, resonantie, articulatie, expressie en lichaamshouding worden in hun onderlinge samenhang besproken. Bijzonder belangrijk zijn de concrete aandachtpunten, adviezen en tips die meteen in praktijk kunnen worden gebracht.

Aan deze herziene versie is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over goede lichaamshouding.

Te koop in de meeste boekhandels