Ademklasjes voor kinderen

Baby’s gebruiken hun adem en hun stem van nature op de juiste manier. Zij hanteren automatisch de zogenaamde “ademstemreflex”. Denk maar eens aan een huilende baby. Die kan het huilen heel lang volhouden zonder buiten adem te raken of stemproblemen te krijgen. 

Helaas gaat die ademstemreflex soms verloren. Dit gebeurt vaak bij de overgang van de kleuterklas naar de lagere school door de positieve of negatieve stress bij leren lezen en rekenen. Vanaf dan ontstaan er meestal foute ademgewoonten die spanningen opleveren waardoor het ademen, lezen en spreken minder vrij, ontspannen en comfortabel verloopt of zo wordt ervaren. Hierdoor kan later eventueel stress en angst voor spreken ontstaan als ook adem- en stemproblemen.

Dit kan je dus voorkomen! Het is belangrijk dat je kind zijn/haar ademstemreflex op een correcte manier blijft gebruiken. En zo een enthousiaste, zelfzekere spreker wordt, ook in stressvolle spreeksituaties. Denk maar aan een boekbespreking, spreekbeurt of het voorlezen van een nieuwjaarsbrief. Jong geleerd is oud gedaan!

Onze kinderen zijn onze toekomstige sprekers. In bijna elk beroep speelt spreken en stemgebruik een prominente rol in de communicatie en onze manier van overkomen bij anderen.  

De school focust op het inhoudelijke aspect van deze vaardigheden. Bij Adem & Stem kan uw kind leren hoe het exact een spreekoefening moet aanpakken zonder spreekangst, en hoe het kan werken aan rust tijdens het ademen en tijdens het spreken.

We bieden twee niveaus aan:

1. Beginners

Dit is bedoeld voor alle kinderen en jongeren die nog nooit een sessie hebben gevolgd bij Adem & Stem. Er zal eerst een intake gesprek plaatshebben om de noden van uw kind te bepalen. Daarna kan uw kind aansluiten bij een Ademklasje die bij zijn/haar leeftijd past. Het intake gesprek kost €30.

We onderscheiden de volgende leeftijdsgroepen als leidraad: 6-7 jaar, 8-11 jaar, 12-15 jaar, 16-20 jaar.

Doorheen het schooljaar verspreid bieden we 10 lessen aan.

Dit zijn de data (10 zaterdagen): 24/09/22 – 22/10/22 – 19/11/22 – 17/12/22 – 21/01/23 – 11/02/23 – 04/03/23 – 22/04/23 – 13/05/23 – 17/06/23. Deze data kunnen bij de inschrijving en in overleg met de andere deelnemers nog worden aangepast. Het uur wordt achteraf nog meegedeeld. Dit zal sowieso vallen tussen 10u en 14u30. Een les duurt 1 uur.

De prijs voor de 10 lessen bedraagt €300.

2. Kinderen die ooit al training hebben gevolgd bij Adem & Stem

Kinderen die al ooit een training hebben gevolgd bij Adem & Stem hebben al een basiskennis ontwikkeld. Voor hen voorzien we een opvolgtraject van 5 opvolgmomenten doorheen het jaar.

INSCHRIJVEN